Welkom

Zin en zingeving. Het zijn de belangrijkste pijlers onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Ommen en omstreken. Vier basisscholen in en rondom Ommen willen voor kinderen een veilige thuishaven zijn, een plek waar ze zin hebben om te leren en zin geven aan hun leven. Samen gaan wij op zoek naar onze talenten, steeds met de leer van Christus in ons hoofd. Daar willen wij invulling aan geven, nu en in de toekomst!

Wij hopen dat u na uw bezoek aan de site een goed beeld hebt gekregen van wie wij zijn. Mist u informatie, hebt u vragen of suggesties? Neemt u dan contact met ons op!

Leen Jansen Schoonhoven neemt afscheid

Leen Jansen Schoonhoven neemt afscheid als directeur van CBS De Kardoen in Ommen en gaat met vervroegd pensioen. Hij wordt per 1 september a.s. opgevolgd door Dannis Timmerman. Omdat dit direct na de zomervakantie is, stond donderdag 7 juli 2016 in het teken van zijn afscheid. Samen met zijn familie beleefde hij een feestelijke dag.

IMG 5311

Leen Jansen Schoonhoven, die in 2010 aantrad als directeur van De Kardoen, heeft met het team hecht samengewerkt aan het imago en de kwaliteit van de school. Zo hebben zij zich de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met het Bouwen aan een Adaptieve School (BAS), waar het onderwijs is gericht op het omgaan met en het inspelen op de verschillen tussen kinderen. Inmiddels is er een doorgaande schoollijn gerealiseerd vanaf de jongste groepen tot het moment dat de leerlingen de school verlaten en is de school BAS+gecertificeerd. Leen Jansen Schoonhoven is trots op zijn school, die in tegenstelling tot vele scholen in de wijde omgeving het leerlingaantal op peil heeft weten te houden en stabiel op koers ligt voor de toekomst. 

IMG 5372

IMG 5840IMG 5479

IMG 5765

 

AfdrukkenE-mail